Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση;

Στην πλειοψηφία των περιστατικών η απάντηση είναι σαφής. Ωστόσο, σε κάποια περιστατικά η απάντηση δίνεται μετά από κατανόηση των υπαρχουσών επιλογών από πλευράς κηδεμόνα και με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κατοικιδίου.