Ποιοί Είμαστε

Στο κτηνιατρείο παρέχονται υπηρεσίες για τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη νοσημάτων που αφορούν το σκύλο και τη γάτα.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο κηδεμόνας του ζώου συντροφιάς ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται για τη διάγνωση της υφιστάμενης παθολογικής κατάστασης και τον καθορισμό της σχετικής πρόγνωσης.

Ο κηδεμόνας ενημερώνεται για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και τα προσδωκόμενα αποτελέσματα προκειμένου να αποφασίσει σε συνεργασία με τον κτηνίατρο τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Παράγοντες που συνήθως λαμβάνονται υπόψη είναι οι προσδοκίες του κηδεμόνα, η ηλικία του ζώου, η φύση της ασθένειας και η αναλογία οφέλους-κινδύνου Risk–benefit ratio.

Η λήψη ιστορικού και η κλινική εξέταση εχουν καθοριστική σημασία και πραγματοποιούνται πριν από οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη και ανεξάρτητα από τις εξετάσεις που μπορεί να έχουν ήδη διεξαχθεί.

Η ενημέρωση του κηδεμόνα για τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να συνοδεύουν την κάθε χειρουργική πράξη θεωρείται μείζονος σημασίας και δίνεται ιδιαίτερη σημασία ώστε να αυτές να γίνουν κατανοητές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην αναλγησία που θα πρέπει να λαμβάνει το κατοικίδιο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειρουργικής πράξης.

Το κτηνιατρείο διαθέτει αίθουσα αναμονής, χώρο κλινικής εξέτασης, ακτινολογικό εργαστήριο, χώρο προετοιμασίας και διενέργειας «σηπτικών» χειρουργικών πράξεων, χειρουργική αίθουσα για τη διενέργεια «άσηπτων» χειρουργείων και νοσηλευτήριο.

Με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά και για την αποφυγή του στρες του κατοικιδίου, της άσκοπης αναμονής και προκειμένου να υποστηρίζεται η εύρυθμη λειτουργία, προτιμάται σαφώς να προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού.