Γιατί να χορηγηθεί ηρέμηση-γενική αναισθησία;

Εκτός από τις χειρουργικές επεμβάσεις, είναι πιθανόν να χρειαστεί χημική συγκράτηση (ηρέμηση) για την πραγματοποίηση διαγνωστικών χειρισμών (όπως λήψη ακτινογραφιών, παρακέντηση, καθετηριασμός, αιμοληψία κ.α.). Η ηρέμηση μειώνει το stress για το κατοικίδιο, διευκολύνει την ορθή τοποθέτησή του για λήψη ακτινογραφιών και σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει τη διενέργεια ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης.