Ποια η συμμετοχή του κηδεμόνα στη διάγνωση και στη θεραπεία;

Η συμμετοχή του κηδεμόνα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των κλινικών περιστατικών. Η συνέπειά του ως προς τη χορήγηση των φαρμάκων και τις σχετικές οδηγίες (όπως ο περιορισμός της κινητικής δραστηριότητας μετεγχειρητικά) είναι κρίσιμες για την ομαλή εξέλιξη. Είναι επίσης πιθανό να ζητηθεί να βιντεοσκοπηθεί το κατοικίδιο είτε για διαγνωστικούς σκοπούς είτε για να αξιολογηθεί η πορεία της θεραπείας.