ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ενδεικτικά: χειρουργική κοιλίας-θώρακα, νεοπλασίες δέρματος, κήλες, κρημνοί δέρματος.