ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Ενδεικτικά: βιομικροσκόπηση, τονομέτρηση, άμεση και έμμεση βυθοσκόπηση, χειρουργική βλεφάρων, κερατοειδή και φακού.