ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Η εντατική νοσηλεία εκτός από την σχετική υποδομή προϋποθέτει και την 24ωρη παρουσία προσωπικού ώστε να ελέγχεται συνεχώς η κλινική κατάσταση του κατοικιδίου.