ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ενδεικτικά: προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου, κατάγματα σπονδυλικής στήλης, νεοπλασίες, κύστεις.