ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Χορήγηση ενέσιμης και εισπνευστικής αναισθησίας.
Υπάρχει η δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών αναισθησιολογίας – αντιμετώπισης πόνου και εντατικολογίας
από την κ. Φλουράκη Ευγενία, κτηνίατρο με εξειδίκευση στους τομείς της αναισθησιολογίας και εντατικής
θεραπείας των ζώων συντροφιάς.