Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να χορηγηθεί ηρέμηση-γενική αναισθησία;


Εκτός από τις χειρουργικές επεμβάσεις, είναι πιθανόν να χρειαστεί χημική συγκράτηση (ηρέμηση) για την πραγματοποίηση διαγνωστικών χειρισμών (όπως λήψη ακτινογραφιών, παρακέντηση, καθετηριασμός, αιμοληψία κ.α.). Η ηρέμηση μειώνει το stress για το κατοικίδιο, διευκολύνει την ορθή τοποθέτησή του για λήψη ακτινογραφιών και σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει τη διενέργεια ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης.Read More

Συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση;


Στην πλειοψηφία των περιστατικών η απάντηση είναι σαφής. Ωστόσο, σε κάποια περιστατικά η απάντηση δίνεται μετά από κατανόηση των υπαρχουσών επιλογών από πλευράς κηδεμόνα και με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κατοικιδίου.Read More